„Tata wrócił z Afryki!”

Add comments

    Każda wizyta z opowieścią o Kazimierzu Nowaku, każde spotkanie poświęcone jego historii jest niezwykłe. Cóż dopiero mówić o wizycie w Boruszynie, wsi, w której Kazimierz Nowak mieszkał przed wyjazdem i po powrocie z Afryki…
  
   Na zawsze zapisał się w mej pamięci uroczysty apel w  Domu Kultury, podczas którego uczniowie miejscowej szkoły zaprezentowali życiorys Kazimierza Nowaka oraz wyrecytowali fragmenty jego książki i „Afryki Kazika„.  Gratuluję!

      

    Równie niezapomniane było spotkanie z mieszkańcami wsi pamiętającymi wielkiego podróżnika. 
  Zapraszam do wysłuchania fragmentu rozmowy z Bolesławem Olejniczakiem (na zdjęciu), który miał 17 lat, gdy mieszkający w sąsiedztwie Romek Nowak przybiegł do niego z nowiną: „Tata przyjechał z Afryki!”.  Kazimierza Nowaka wspominał też Edmund Kulka.
   Podczas wizyty w Boruszynie obejrzałem dom, w którym mieszkała rodzina Nowaków. Za zaproszenie i gościnę dziękuję pani Loni ze Szkoły Podstawowej oraz Romanowi Klewenhagenowi, sołtysowi Boruszyna, za zdjęcia i piękny list Tadeuszowi Ewertowi.

Łukasz Wierzbicki

Posted on Grudzień 3rd 2008 in Aktualności, Ludzie

9 komentarzy to “„Tata wrócił z Afryki!””

 1. Kazimierz Nowak » Blog Archive » W Boruszynie Says:

  […] serdecznymi mieszkańcami… wkrótce zdjęcia, już teraz natomiast zapraszam do wysłuchania wspomnień pana Bolesława Olejniczaka o powrocie Kazimierza Nowaka z […]

 2. Charles Says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 3. harold Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 4. Glenn Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 5. jackie Says:

  .

  ñïñ….

 6. Joe Says:

  .

  thank you!!…

 7. Scott Says:

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 8. Eric Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 9. Keith Says:

  .

  hello!…

Leave a Reply